Mairidh Gaol Is Ceol

by Mac-talla

  • mp3  320 kbps / m4a  320 kbps
  • Released 10/11/2008 on Temple Records

Download Track Listing

Preview # Track Duration Price

Preview Preview

Total: 50:56
Preview Mac-talla - Illean Bithibh Sunndach (Boys Be Happy) 01. Illean Bithibh Sunndach (Boys Be Happy) 2:29
£0.99
Preview Mac-talla - Seann Oran Seilge (An Old Hunting Song) 02. Seann Oran Seilge (An Old Hunting Song) 3:10
£0.99
Preview Mac-talla - Griogal Cridhe (Beloved Gregor) 03. Griogal Cridhe (Beloved Gregor) 4:24
£0.99
Preview Mac-talla - Puirt-a-beul (Mouth Music) (Eadaraibh a huinn o/Domhnall dubh an Domhnallaich/Nighean rudh' bhan/Meal do bhrogan/Ciamar a ni mi an dannsa direach) 04. Puirt-a-beul (Mouth Music) (Eadaraibh a huinn o/Domhnall dubh an Domhnallaich/Nighean rudh' bhan/Meal do bhrogan/Ciamar a ni mi an dannsa direach) 3:54
£0.99
Preview Mac-talla - Crodh an Tailleir (The Tailor's Dowry) 05. Crodh an Tailleir (The Tailor's Dowry) 4:06
£0.99
Preview Mac-talla - Barcelona 06. Barcelona 4:49
£0.99
Preview Mac-talla - Ailein Duinn (Brown Haired Alan) 07. Ailein Duinn (Brown Haired Alan) 5:17
£0.99
Preview Mac-talla - Mrs Jamieson's Favourite 08. Mrs Jamieson's Favourite 3:41
£0.99
Preview Mac-talla - Puirt-a-beul (Mouth Music) (Dhfhaibhainn sgiobalta/Fhuair mi nead a ghurra-gug/Fear a bhios fada gun phosadh/Ruidhlich na coillich dhubha) 09. Puirt-a-beul (Mouth Music) (Dhfhaibhainn sgiobalta/Fhuair mi nead a ghurra-gug/Fear a bhios fada gun phosadh/Ruidhlich na coillich dhubha) 4:01
£0.99
Preview Mac-talla - A Chailin Aluinn (The Beautiful Girl) 10. A Chailin Aluinn (The Beautiful Girl) 4:09
£0.99
Preview Mac-talla - Togail Curs air Leodhas (Setting A Course For Lewis) 11. Togail Curs air Leodhas (Setting A Course For Lewis) 3:34
£0.99
Preview Mac-talla - Braigh Uige (Uig Brae) 12. Braigh Uige (Uig Brae) 7:22
£0.99