Neil Sedaka

Albums

Neil Sedaka - Greatest Hits
Neil Sedaka - Remastered Hits (All Tracks Remastered)
  • 16-bit FLAC

Singles & EPs

Neil Sedaka - Do You Remember
Neil Sedaka - King of Clowns
Neil Sedaka - The Original Hit Recording: Happy Birthday Sweet Sixteen
Neil Sedaka - The Original Hit Recording - Oh Carol
Neil Sedaka - Oh! Carol